Nivelačný systém 3D-UTS

Tento systém umožnuje práce so zrovnávačom (graderom) v oblasti líniových alebo veľkoplošných stavieb, letísk, komerčnej výstavby a všade kde sa vyžaduje vysoká presnosť podkladových vrstiev.

Ako grader pracuje:

Stanica automaticky vyhľadá a sleduje aktívne navádzacie zariadenie, ktoré je namontované na elektronickom stožiary na radlici zrovnávača (gradera), a neustále sleduje vzdialenosť, rovnako tak horizontálny a vertikálny uhol k tomuto cieľu.

Stanica disponuje jedinečnou technológiou presného určenia polohy pohyblivého cieľa pomocou okamžitej synchronizácie uhlov a dĺžok. Obojsmerná komunikácia medzi navádzacím zariadením stroja a stanicou (až 16 kanálov) zabezpečuje nerušené sledovanie grejdra. Medzi ďalšie vlastnosti patrí vysoká rýchlosť sledovania pohybu gradera a pozorovací vertikálny uhol až ± 45%.

grader-zrovnavac-system-3d-gps-1
grader-zrovnavac-system-3d-gps-2

Hlavné výhody:

  • Vďaka systému 3D-UTS je možné vykonávať úpravu terénu s graderom tam, kde je požadovaná čo najvyššia presnosť vykonávaných prác alebo kde nie je možný príjem satelitných signálov ako napríklad v halách a tuneloch.
  • Výšková presnosť vykonávaných prác sa pohybuje medzi 2-5 mm.
  • Maximálny akčný rádius pre riadenie stavebného stroja je 700 m.
grader-zrovnavac-system-3d-gps-3
grader-zrovnavac-system-3d-gps-4

ĎALŠIE TECHNOLÓGIE

REFERENCIE

SPOLUPRACUJEME

partner-frekomos-grader-jfg
partner-eurogreen-grader-jfg
partner-aurovia-grader-jfg
partner-porr-grader-jfg
partner-metrostav-grader-jfg
partner-hochtief-grader-jfg
partner-strabag-grader-jfg
partner-doprastav-grader-jfg
partner-skanska-grader-jfg
partner-sat-grader-jfg

KONTAKT

Vyplňte prosím overenie správne.