Nivelačný systém 3D-GPS

Ako grader pracuje:

GPS prijímača nainštalované na radlicu zrovnávača (gradera) prijíma signály z GPS satelitov a určujú tak polohu radlice v priestore. Pre zabezpečenie presnosti graderu do 2 cm, je použitá GPS referenčná stanica, ktorá vysiela cez rádiomodulator upresňujúce korekcie do zrovnávača.

Požitím dvoch GPS antén sa zisťuje ako výška a sklon radlice, tak aj jej priestorová orientácia. Tým sa odstráni odchýlky pri systéme s jednou GPS anténou, ktoré vznikajú výpočtom priečneho sklonu radlice podľa smeru pohybu gradera. Vďaka dvom GPS anténam sú odstránené tiež nepresnosti spôsobené natáčaním radlice grejdra.

grader-zrovnavac-system-3d-gps-1
grader-zrovnavac-system-3d-gps-2

Hlavné výhody:

  • Akčný rádius je 2 až 3 km vzhľadom na tvar okolitého terénu. Dosah V prípade použitia opakovača je možné dosah ešte navýšiť.
  • Výšková presnosť vykonávaných prác sa pohybuje medzi 1-2 cm.
  • Vďaka flexibilite je nivelačný systém 3D-GPS vhodný pre veľké stavenisko, ako sú napríklad líniové stavby.
  • Úprava terénu je možné vykonávať aj pomocou projektu, ktorý sa uloží do 3D riadiacej jednotky.
grader-zrovnavac-system-3d-gps-3
grader-zrovnavac-system-3d-gps-4

ĎALŠIE TECHNOLÓGIE

REFERENCIE

SPOLUPRACUJEME

partner-frekomos-grader-jfg
partner-eurogreen-grader-jfg
partner-aurovia-grader-jfg
partner-porr-grader-jfg
partner-metrostav-grader-jfg
partner-hochtief-grader-jfg
partner-strabag-grader-jfg
partner-doprastav-grader-jfg
partner-skanska-grader-jfg
partner-sat-grader-jfg

KONTAKT

Vyplňte prosím overenie správne.